RSS

POWERPOINT CUACA

Powerpoint Cuaca

PERISTIWA SEPANJANG 2012


SAMBUTAN HARI JADI
KONVOKESYEN PERDANA 

BAHAN MENGAJAR - VIDEO LAGU KANAK-KANAK


GURU DAN PEMBANTU PENGURUSAN MURID

 PN. SUZANA BT MOHAMED ADENAN
(GURU PRASEKOLAH GEMILANG)

PN. NORELLIANA BT ABDUL RAZAK
(GURU PRASEKOLAH TERBILANG)

PN. NORLIA BT ZAKARIA
(PPM PRASEKOLAH GEMILANG)

CIK SYARIFAH SALMI BT SAYED SULAIMAN
(PPM PRASEKOLAH TERBILANG)

Pertama kali membuat blog

Hari ini merupakan kali pertama saya mencipta blog... sesuatu pengalaman yang baru dalam hidup saya.. Sesuatau yang tidak pernah saya fikirkan.. Sekurang-kurangnya saya dapat mempelajari sesuatu yang baru... Terkial-kial saya hendak membuat blog..Dengan bantuan rakan-rakan tercipta la blog saya sendiri.. di awalnya saya menghadapi sedikit masalah..Akhirnya saya berjaya....
Blogged with the Flock Browser

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN
Pendidikan di Malaysia ialah satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembanng potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan , berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

MATLAMAT PENDIDIKAN PRASEKOLAH
Pendidikan prasekolah bertujuan untuk menyuburkan potensi murid dalam semua aspek perkembangan , menguasai kemahiran asas dan memupuk sikap positif sebagai persediaan masuk ke sekolah rendah.

OBJEKTIF
Pendidikan prasekolah membolehkan murid:

1. Mempunyai sifat peribadi, perwatakan dan konsep diri yang positif untuk menjadi warganegara yang patriotik.

2. menggunakan bahasa Melayu dengan baik dan memperkembang kemahiran berbahasa untuk berkomunikasi.

3.Menggunakan Bahasa Cina dan Bahasa Tamil dengan betul untuk berkomunikasi di sekolah yang menggunakan bahasa penghantar Bahasa Cina dan Bahasa Tamil.

4. menggunakan Bahasa Inggeris dalam interaksi seharian selaras dengan kedudukannya sebagai bahasa kedua.

5. Mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian untuk murid beragama Islam.

6. Mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian.

7. Mempunyai kemahiran kognitif, kemahiran berfikir dan kemahiran menyelesaikan masalah.

8. Mempunyai kematangan emosi dan kemahiran sosial .

9. Mempunyai kecerdasan dan kemahiran fizikal serta mempraktikkan amalan kesihatan dan keselamatan yang baik ; dan

10. mempunyai daya kreativiti dan estatika untuk menghargai keindahan alam dan warisan budaya.

MODUL KONSEPTUAL KURIKULUM KEBANGSAAN PRASEKOLAH
Kurikulum prasekolah berasaskan empat prinsip iaitu :

i. Perkembangan diri secara menyeluruh dan bersepadu - memberi fokus kepada penyuburandari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Potensi murid hendaklah dikembangkan secara bersepadu kerana setiap aspek perkembangan saling mempengaruhi antara satu sama lain. Individu yang seimbang dan harmonis memiliki:
 • Kepercayaan kepada Tuhan
 • Ilmu pengetahuan
 • Kemahiran asas
 • Akhlak mulia
 • Emosi yang stabil
 • kesihatan dan kecerdasan

ii. Pembelajaran yang menggembirakan - memberi penekanan kepada minat dan semangat untuk belajar. Semangat ini akan dapat dipupuk melalui suasana dan persekitaran pembelajaran yang menarik, selesa, mencabar dan menggembirakan. Suasana yang kondusif untuk belajar dengan sendirinya memupuk semangat cinta akan ilmu pengetahuan yang akan menjadikan seseorang itu berfikiran luas dan terbuka.

iii. Pengalaman pembelajaran yang bermakna memberi penekanan kepada penglibatan murid secara aktif dalam aktiviti sebenar supaya mereka dapat mengaitkan pembelajaran dengan pengalaman kehidupan seharian . Usaha ini akan menghasilkan pembelajaran yang berkesan dan bermakna.

iv. Pendidikan sepanjang hayat adalah suatu usaha yang berterusan untuk memperolehan dan pemindahan pengetahuan , nilai murni dan kemahiran . Pengalaman pendidikan prasekolah yang mengembirakan dan bermakna akan dapat mengekalkan minat untuk terus belajar dalam diri sesorang sejak kecil hingga ke akhir hayat.

Perkembangan murid akan dicapai melalui enam komponen pembelajaran yang dilaksanakan secara bersepadu . Komponen tersebut adalah seperti beriku:
 1. Bahasa dan Komunikasi
 2. Perkembangan Kognitif
 3. Kerohanian dan Moral
 4. Perkembangan Sosioemosi
 5. Perkembangan Fizikal dan
 6. Kreativiti dan Estatika

Penekanan diberi kepada bahasa yang merentas semua komponen kerana penguasaan bahasa penting dalam proses pembelajaran . Penguasaan kemahiran bahasa boleh diperoleh melalui kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis. Penguasaan kemahiran bahasa akan membantu murid berfikir, memahami sesuatu konsep, berimaginasi, melahirkan idea, berinteraksi dan berkomunikasi secara lisan.

Pelaksanaan kurikulum adalah secara bersepadu yang dirancang melalui Amalan Bersesuaian dengan Perkembangan kanak-kanak (ABP)
ABP ialah satu pendekatan yang menekankan kepada penggunaan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang bersesuaian dengan umur, perkembangan diri, kebolehan, bakat serta minat murid.
Pendekatan kurikulum berfokus kepada hasil pembelajaran ( outcome-based learning) iaitu memberi penekanan kepada apa yang murid perlu tahu, faham dan buat serta amalkan, hasil daripada proses pengajaran dan pembelajaran. Ini bermakna aktiviti pembelajaran memberi penekanan kepada apa yang harus diperoleh dan dicapai oleh murid.

Melalui proses pengajaran dan pembelajaran yang fleksibel dan bersepadu, murid dapat menguasai dan memperoleh ciri-ciri berikut:
 • Kecekapan berbahasa dan berkomunikasi
 • Kemahiran berfikir
 • Berakhlak mulia dan beretika
 • Berkeyakinan dan berdisiplin
 • Sihat dan cergas dan
 • imaginatif, kreatif dan ekspresif.

Berbekalkan kecekapan dan kemahiran di atas, murid sudah bersedia untuk ke sekolah rendah .....

Tema minggu ini : Pembinaan
Pada minggu ini murid-murid didedahkan mengenai pembinaan. Guru menerangkan jenis-jenis pembinaan.